начало | карта | контакти
адвокадски услуги
правни услуги и консултации адвокатска къща Батаков и партньори
Защита на вещните права (право на собственост, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути) и ...

пълен текст
меню
Добре Дошли
право
Дружеството предоставя консултации и широк диапазон от правни услуги, обслужващи
търговската дейност на клиентите на Дружеството и съответстващи на професионалния опит на
юристите, работещи в него, в следните клонове на правото:

Гражданско право
Дружествено право
Вещно право
Семейно право
Трудово и осигурително право
Облигационно право
Административно право
Наказателно право
Процесуално представителство
 
   
 
начало   |   профил   |   сфери на дейност   |   работа   |   партньори   |   контакти
batakov-bg.com | divnaconsult.com | All Rights Reserved
Created by WebBG.net